In loggen / uit loggen

Op zaterdag 26 januari 2019 start in Soesterberg opnieuw de 3-jarige opleiding Post Academisch Curriculum Homeopathie (PACH) van de Homeopathie Stichting.
Deze opleiding is toegankelijk voor artsen, tandartsen, geneeskundestudenten en dierenartsen.

In het eerste studiejaar wordt er kennis aangereikt die direct in de praktijk toegepast kan worden, zodat u zo snel mogelijk ervaring kan opdoen met homeopathische geneesmiddelen bij duidelijk omschreven indicaties, zoals traumata, PMS, hooikoorts, otitis media acuta, buikkrampjes bij zuigelingen en het acuut urethraal syndroom. Uiteraard worden hierbij de ‘standaarden’ voor huisartsen in acht genomen. In feite vormt dit eerste jaar van de opleiding een uitbreiding van de mogelijkheden binnen deze richtlijnen en is daarom vooral geschikt voor huisartsen, artsen voor ouderengeneeskunde, kinderartsen en andere artsen die regelmatig met deze aandoeningen te maken krijgen.

Het eerste studiejaar wordt afgesloten met een toets. Het slagen voor de toets is een voorwaarde om door te kunnen met het tweede jaar.

Het tweede jaar geeft theoretische en praktische verdieping voor de behandeling van chronische aandoeningen en wordt ook afgesloten met een toets. Het derde jaar is mede gericht op de praktijk, met stages bij ervaren homeopathische artsen en terugkomdagen. Daarnaast wordt ook in het derde jaar les gegeven in Materia Medica (geneesmiddelbeelden).

Na afronding van het derde jaar en het behalen van het afsluitende examen voldoet de cursist aan de ‘Eindtermen’ die door de AVIG zijn neergelegd om het beroep van arts voor homeopathie te kunnen uitoefenen. Europese accreditatie voor deze opleiding is verkregen van de European Committee for Homeopathy (ECH).

De minimumeis om de opleiding te mogen starten is het doctoraalexamen/master geneeskunde, tandheelkunde en diergeneeskunde.
Om lid te kunnen worden van de vakgroep Homeopathie van de AVIG is een geldig Nederlands artsendiploma vereist.

Tandartsen die de PACH met goed gevolg hebben afgerond, kunnen lid worden van de vakgroep biologische tandartsen van de AVIG. Dierenartsen kunnen lid worden van de Studiegroep Complementair werkende Dierenartsen (SCwD). 

 

 


button inschrijven