In loggen / uit loggen

De driejarige opleiding Post Academisch Curriculum Homeopathie (PACH) 

Via het PACH worden artsen in drie jaar opgeleid tot arts voor homeopathie. In het eerste jaar van deze opleiding wordt de homeopathische behandeling van acute klachten behandeld. In de twee volgende jaren de theorie en de meer chronische klachten. 

Het diploma van deze opleiding is een voorwaarde om lid te worden van de Artsenvereniging Voor Integrale Geneeskunde, vakgroep Homeopathie (AVIG). De PACH-opleiding is geaccrediteerd door de European Committee Homeopathy (ECH).

De opleiding is toegankelijk voor artsen, tandartsen, geneeskunde studenten en dierenartsen. 

 

Lesprogramma jaar 1 

In het eerste jaar wordt kennis aangereikt die direct in de praktijk toegepast kan worden, zodat u zo snel mogelijk ervaring kan opdoen met homeopathische geneesmiddelen bij duidelijk omschreven klachten. Uiteraard worden hierbij de ‘NHG-standaarden’ in acht genomen. In feite vormt dit eerste jaar een uitbreiding van de mogelijkheden binnen deze richtlijnen en is daarom vooral geschikt voor huisartsen, artsen voor ouderengeneeskunde, kinderartsen en andere artsen die regelmatig met deze aandoeningen te maken krijgen.

Module 1.   Introductie in de wetenschap en geschiedenis van de homeopathie, o.a. Hahnemann en het Organon 

Module 2.   Homeopathische principes. Homeopathie bij bovenste luchtweginfecties 

Module 3.   Traumatologie/sportblessures. Repertorium uitleg

Module 4.   Hooikoorts, allergische rhinitis en pollen; isopathie

Module 5.   PMS, menopauze en zwangerschapsbraken

Module 6.   Evaluatie eerste voorschrift. Schouderklachten

Module 7.   Griep en acute koorts. Paragraaf 153 en een “volledig” symptoom 

Module 8.   Acuut urethraal syndroom. Wet van Hering en tweede voorschrift

Module 9.   Acute otitis media. Casuïstiek

Module 10. Zuigelingen, buikkrampen en inentingen. Casuïstiek

Dit eerste jaar wordt afgesloten met een toets. Het slagen voor de toets is een voorwaarde om door te kunnen met het tweede jaar.

 

Lesprogramma jaar 2

Het tweede jaar geeft theoretische en praktische verdieping voor de behandeling van chronische aandoeningen en wordt ook afgesloten met een toets.

Module 1. Ochtend: De homeopathische anamnese: tips en tricks
                  Middag: Inleiding in taxonomy en plantenrijk. Orde der Ranunculales.

Module 2. Ochtend: De casusanalyse, tips en tricks: verschillende oplosstrategieën
                  Middag: vervolg Orde der Ranunculales

Module 3. Ochtend: Organon der Geneeskunst
                  Middag: Periodiek systeem I, waterstofserie, koolstofserie

Module 4. Ochtend: Het vervolgconsult: tips en tricks
                  Middag: Periodiek systeem IIa, siliciumserie

Module 5. Ochtend: De lange-termijnbehandeling 
                  Middag: Nosoden

Module 6. Ochtend: Organon der Geneeskunst
                  Middag: Periodiek systeem IIb, vervolg silicumserie

Module 7. Ochtend: de groepsanalyse: het voorschrijven van verbindingen van elementen
                  Middag: Fungi en Primitive plants

Module 8. Ochtend: De kingdoms in de homeopathie
                  Middag: Periodiek systeem III, kalium-groep (onderdeel IJzerserie)

Module 9. Ochtend: Organon der Geneeskunst
                  Middag: Liliiflorae

Module 10. Ochtend: Periodiek systeem IV, ijzerserie
                    Middag:

 

Lesprogramma jaar 3 

Module 1. Anamnese training

Module 2. Ochtend: Stadia van het Periodiek systeem
                  Middag: Periodiek systeem V, zilver- en goudserie

Module 3. Ochtend: het plantenrijk vanuit evolutionair oogpunt
                  Middag: superorde der Caryophyllanae, DD middelen kinkhoest

Module 4. Ochtend: het dierenrijk vanuit evolutionair oogpunt
                  Middag: Animal Kingdom. Introductie Kingdoms (Sankaran)

Module 5. Ochtend, Die Chronische Krankheiten, Samuel Hahnemann
                  Middag: Materia Medica ‘Diversa’

Module 6. Ochtend: Die chronische Krankheiten, Samuel Hahnemann
                  Middag: Lanthaniden

Module 7. Ochtend: Rajan Sankaran
                  Middag: Euasterids I, orde der Gentianales

Module 8. Ochtend: Die chronische Krankheiten, Samuel Hahnemann
                  Middag: Eurosids I en Eurosids II

Module 9. Euasterids II.

Gevolgd door een afsluitend examen. 

 

In elk jaar wordt ook stage gepland en deelname aan studiegroepen. 

Bij voldoende belangstelling en aanmelding starten we elk jaar een PACH 1 opleiding.

 


button inschrijven