In loggen / uit loggen

Aanmelding:

Aanmelding vindt plaats via de website van de Homeopathie Stichting (www.homeopathiestichting.nl) door het invullen van het inschrijfformulier en is definitief na ontvangst van de betaling van het inschrijfgeld.
De inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst van de betaling. Zodra de betaling is ontvangen, ontvangt u een factuur waarop vermeld staat: Uw betaling is in goede orde ontvangen. Deze factuur is tevens uw bewijs van inschrijving.

Op het moment van inschrijven heeft u een wettelijke bedenktermijn van 14 werkdagen, waarbij het mogelijk is om kosteloos te annuleren. Echter indien u zich kort van tevoren (14 dagen) inschrijft, heeft u geen recht op een bedenktermijn.

Indien u zich vlak voor aanvang van de nascholing meldt aan de zaal wordt het inschrijfgeld verhoogd met een 'toeslag aan de deur' van € 25,-.

E-mail en website

E-mail is een efficiënte vorm van communicatie tussen het secretariaat van de Homeopathie Stichting en de deelnemers aan een nascholing. Het bewijs van deelname ontvangt u per e-mail. Daarom verzoeken wij u om uw e-mail adres in te vullen op het inschrijfformulier. Raadpleeg ook regelmatig de website van de Homeopathie Stichting voor actuele informatie.

Facturering:

De prijs voor een dag nascholen is inclusief koffie/thee, een biologische lunch en syllabus. Tussentijdse prijswijzigingen zijn voorbehouden en de prijzen worden jaarlijks geïndexeerd. Het inschrijfgeld dient voor aanvang van de nascholing te zijn voldaan. Bij niet vooraf betalen kan de Homeopathie Stichting de toegang tot de nascholing weigeren. Alle kosten ontstaan door wanbetaling, zijn voor rekening van de opdrachtgever/deelnemer.

Condities waaronder een nascholing niet door kan gaan

15 of minder inschrijvingen
De Homeopathie Stichting behoudt zich het recht voor om bij 15 of minder inschrijvingen voor een nascholing deze niet door te laten gaan. U wordt hiervan 1 week van te voren per e-mail op de hoogte gebracht.

Docent plotseling verhinderd
Indien een nascholing onverwachts geen doorgang kan vinden in verband met verhindering van de docent, zal er een nieuwe datum worden voorgesteld. Indien de nieuwe datum niet schikt, wordt het inschrijfgeld 100% gerestitueerd.

Annuleringen:

Voor annulering gelden de volgende regels:

  • Tot uiterlijk drie weken voor aanvang van de nascholing kan bijna kosteloos worden geannuleerd. Het inschrijfgeld wordt minus € 10,00 administratiekosten gerestitueerd.
  • Bij annulering in de derde week voor aanvang van de nascholing is 35% van het inschrijfgeld verschuldigd
  • Bij annulering in de tweede week voor aanvang van de nascholing is 50% van het inschrijfgeld verschuldigd
  • Bij annulering binnen een week voor aanvang van de nascholing is 100% van het  inschrijfgeld verschuldigd. De Homeopathie Stichting biedt in dat geval eenmalig de mogelijkheid om opnieuw in te schrijven voor dezelfde nascholing op een andere datum tegen een gereduceerd tarief van 50%.
  • Bij niet verschijnen van de deelnemer is 100% van het inschrijfgeld verschuldigd.
  • Indien een deelnemer is verhinderd, kan een andere persoon, aangewezen door de verhinderde deelnemer, zijn/haar plaats innemen. 
  • Bepalend hierbij is het tijdstip waarop de schriftelijke annulering door ons is ontvangen. Terugbetaling van het (deel van het) inschrijfgeld vindt plaats uiterlijk 4 weken nadat de annulering door de Homeopathie Stichting is bevestigd.

 

Rechten studiemateriaal:

De Homeopathie Stichting investeert veel in goed studiemateriaal en behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot het studiemateriaal. De opdrachtgever/deelnemer is niet gerechtigd materiaal waarop auteursrechten of andere rechten berusten op enigerlei wijze aan derden af te staan of in gebruik te geven.

Acties:

Voor speciale acties kunnen afwijkende of aanvullende voorwaarden gelden. Deze staan altijd vermeld op het inschrijfformulier dat bij de speciale actie behoort.

Acceptatie:

Door inschrijving geeft de opdrachtgever/deelnemer te kennen deze voorwaarden te accepteren.