In loggen / uit loggen

Homeopathie opleiding voor artsen

Post-Academisch Curriculum Homeopathie (PACH)

Op vrijdag 9 november 2012 start in Utrecht de 3-jarige opleiding Post Academisch Curriculum Homeopathie (PACH). Deze opleiding is toegankelijk voor artsen, medische studenten en dierenartsen.

In het eerste jaar wordt er kennis aangereikt die direct in de praktijk toegepast kan worden, zodat u zo snel mogelijk ervaring kan opdoen met enkele homeopathische geneesmiddelen bij duidelijk omschreven indicaties, zoals traumata, PMS, hooikoorts, otitis media acuta en acuut urethraal syndroom. Uiteraard worden hierbij de ‘standaarden’ voor huisartsen in acht genomen. Dit eerste jaar is ook los te volgen.

Het eerste jaar wordt afgesloten met een toets. Het slagen voor de toets is een voorwaarde om door te kunnen met het tweede jaar en om lid te worden van de Artsenvereniging Voor Integrale Geneeskunde, vakgroep Homeopathie (AVIG).

Het tweede jaar geeft theoretische en praktische verdieping voor de behandeling van chronische aandoeningen en het derde jaar is helemaal gericht op de praktijk, met stages bij ervaren homeopathische artsen, en terugkomdagen.

Na afronding van het derde leerjaar en het behalen van het afsluitende examen voldoet de cursist aan de ‘Eindtermen’ die door de AVIG zijn neergelegd om het beroep van arts voor homeopathie te kunnen uitoefenen. Europese accreditatie voor homeopathie is aangevraagd.

De stuurgroep van de nieuwe basisopleiding bestaat uit de volgende artsen: Yvonne Pernet (kinderarts), Huib Wijtenburg (arts voor homeopathie), Willem van Nijnatten (huisarts) en Alex Leupen (arts voor homeopathie en coördinator van de opleiding).

 

De minimum-eis om de opleiding te mogen starten is het doctoraalexamen (master)geneeskunde en diergeneeskunde.